Roeien voor skiff en tweezonder in de winter '19-'20

De temperatuur van ons roeiwater daalt al weer snel richting de 10° Celsius. Bij deze lage temperatuur is het gevaarlijk om in het water terecht te komen. Je lichaam koelt heel snel af. Vaak zal daar ook stress en paniek bij komen. De praktijkgevallen laten zien dat je veel minder tijd hebt en tot minder in staat bent dan je vooraf zou denken. Met andere woorden: roeien op koud water houdt voor iedereen een gevaar in.

Het is dan ook altijd en voor iedereen aan te raden om na te gaan of je goed bent voorbereid en of uitvaren verstandig is. De verantwoordelijkheid daarvoor draag je zelf – met je ploeg. Voor een aantal situaties trekt de vereniging een streep. Eén daarvan is het skiffen en varen in de tweezonder. Dat zijn de boottypes met het grootste risico dat je in het water terecht komt. Zoals ook in het huishoudelijk reglement (artikel 49 voor de liefhebbers) staat, geldt bij een watertemperatuur van 10° Celsius en lager een algeheel roeiverbod voor skiff en tweezonder. Er is één uitzondering gemaakt in het huishoudelijk reglement. Het bestuur kan ontheffing verlenen als de betreffende roeier schriftelijk aan het bestuur verklaart met de gevaren van de lage watertemperatuur op de hoogte te zijn en bij voorbaat afstand doet van elke verantwoordelijkheid jegens de vereniging en haar bestuurders. Het bestuur geeft deze ontheffing alleen voor de meest vaardige roeiers binnen onze vereniging, dus leden met een eerste klas bevoegdheid. Deze regel geldt ook voor de Hank. Wij zijn van mening dat mensen die denken daar makkelijk ‘de kant te halen’ hun situatie niet goed inschatten. Zoals in de Ledenvergadering van 20 maart j.l. aan de orde is geweest, geldt het verbod niet voor de Ruwerd (C1) en De Worp (de ‘banaan’). Deze boten zijn zo stabiel dat roeien op de Hank voor 2e klas roeiers – zonder dispensatie is toegestaan.

Dispensatieverzoeken zijn via Mijn Daventria aan te vragen door in te schrijven voor de activiteit "Dispensatie 1X/2- winter". Als je dispensatie wordt goedgekeurd, ontvangt je een bevestiging van het bestuur.