Clinic IJsselsturen en Zamibo

Op 19 oktober is er weer een clinic IJsselsturen, voor zowel beginners, als zij-instromers, maar ook voor degenen die al lang lid zijn, maar – om welke reden ook – geen IJsselbevoegdheid sturen hebben, maar wel de IJssel opgaan. De middag begint om 14.00 uur in het Salon met uitleg over sturen op stromend water, scheepvaart, veiligheid en exameneisen. Om ca. 15.00 uur gaan we het water op, om in de praktijk te ervaren hoe sturen op de IJssel werkt. Geef je op via Mijn Daventria!

Meer praktijkervaring kun je vervolgens elke zaterdagmiddag opdoen bij de ‘ZaMiBo-inloop’. Eerst oefenen met sturen/roeien op de IJssel en aansluitend een gezellig zaterdagmiddagborrel in het Salon. Wil je meedoen kom dan op zaterdagmiddag (vanaf 26 oktober) om 14.45 naar het Salon.

Oefenen op de IJssel kan niet zonder voldoende bevoegde roeiers. Dus, ervaren IJsselroeiende Daventrianen kom ook, niet alleen omdat er anders niet geoefend kan worden op de I|Jssel, maar ook omdat het gezellig is en een leuke manier om nieuwe leden een stap verder te helpen. En natuurlijk voor de ZaMiBo!
 

Tags: