Kopijstop Bell Note

Het is bijna vier maanden geleden dat een gewone editie van de Bell Note uitkwam. Ter gelegenheid van het lustrum hadden wij begin september een speciale uitgave. Nu doen wij weer een beroep op jullie om mooie artikelen, foto’s en ander beeldmateriaal aan te leveren voor het oktobernummer.

De kopijstop is zaterdag 12 oktober.

Dank alvast, de redactie van de Bell Note.

Tags: