Workshop ergometer training 9 oktober, 20.00 uur

Nu kunnen we ’s avonds nog roeien, maar er komt weer een tijd dat er in de avonduren weer op de ergometer getraind moet worden. Maar hoe pak je nu zo’n ergometertraining succesvol aan en ook nog dusdanig dat het leuk is en blijft ! Lars Hoeksel geeft daarvoor een workshop voor alle geïnteresseerden in ergometertrainingen en wel op woensdag 9 oktober, aanvang 20.00 uur. Opgave via Mijn Daventria.