Kopijstop Bell-Note zaterdag 22 juni

Dit is een oproep voor kopij voor het zomernummer van de Bell-Note. Wij besteden in dit zomernummer vanzelfsprekend aandacht aan het overlijden van erelid Tjalling Koopmans. Als jullie verhalen, anekdotes, gedachten of foto’s over Tjalling met de vereniging willen delen, stuur dan je kopij in of neem contact op met de redactie.

Al jullie bijdragen (tekst, foto’s, tekeningen) ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag 22 juni op bell-note@daventria.com