Tjalling Koopmans overleden

In de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 mei is Tjalling Koopmans op 77 jarige leeftijd overleden. Een buitengewoon mens en erelid van onze club is ons hierdoor ontvallen. Dit geeft ons een gevoel van verslagenheid, maar ook van dank voor de enorme inzet van Tjalling voor de roeisport en voor Daventria. In de gele mail gaan we een In Memoriam aan Tjalling wijden.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden, eind van de volgende week zal er een herdenkingsbijeenkomst zijn in de Hereeniging, waar veel mensen voor zullen worden uitgenodigd, waaronder uiteraard Daventria. In de hoek van het Salon is een plek ingericht voor Tjalling met een foto, bloemen en een gedenkboek. Voel je vrij om daar wat in te zetten voor of over Tjalling.

Verdere informatie volgt.

Het bestuur