Vloot en loods op peil

Continu zijn we bezig onze vloot te verbeteren door de aanschaf van nieuw materiaal. Kijk maar eens in de loods, we hebben prachtig materiaal dat ook prima wordt onderhouden. Gelukkig doen we daar allemaal aan mee o.a. door de grote poets- en inspectieactie van de afgelopen maanden. Namens het bestuur hartelijk dank voor ieders medewerking!

Ander punt is de ruimte in de loods, die is niet onbegrensd. Daarom gaan we de komende tijd afscheid nemen van een aantal skiffs, een twee en een C4, en ook 2 ergometers gaan onder de hamer. U begrijpt: dat is hard nodig, anders knappen we uit ons jasje en kunnen we onze nieuwe boten niet meer kwijt. Op korte termijn zullen we namelijk een nieuwe skiff, een nieuwe 2x/2- en een nieuwe C2/C3 verwelkomen. Omdat de loods primair bedoeld is voor verenigingsboten hebben we als bestuur ook besloten dat er in de loods vanaf heden geen plaats meer is voor nieuwe privéboten. De privéboten die er nu liggen mogen voorlopig nog blijven. Tot slot voor de liefhebbers: de aloude Fide Duo, nu 1e klas dubbeltwee, wordt boordgeriggerd en op 2e klas ingeschaald, zodat we meer armslag hebben in het boordroeien, een groeiende bedrijfstak binnen Daventria.