Kort verslag algemene vergadering voorjaar 2019

In aanwezigheid van ruim 55 leden werd in een prettige en ontspannen sfeer op vrijdag 22 maart 2019 de algemene vergadering gehouden. Natuurlijk stond de uitreiking van  de verenigingsprijzen 2018 op de agenda:

  • De H.J. Ankersmitbeker is voor degene die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het jeugdcoachen; Anniek Janssen
  • De Annelies Tempelmanpet is voor het lid dat zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het ‘sturen’; de commissie 2023
  • De Wisselkroes wordt uitgereikt aan het lid dat zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het ‘materiaal’; Martijn van Nieuwenhuijze
  • De Coach prijs wordt uitgereikt aan het lid dat zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het coachen; Erik Dietrich
  • De Brokkenboei: wordt zonder toelichting uit gereikt. Dit jaar gaat deze naar Michiel Henneke en Bibi Klaassen
  • Aanmoedigingsprijs jeugd(wedstrijd)roeien; Deze wordt dit jaar niet uitgereikt.

Tevens  presenteerde de commissie 2023 de resultaten van hun opdracht; het bestuur zal daar een vervolg aan geven. In de najaars algemene vergadering wordt hier op terug gekomen.

In het kader van Veiligheid zullen komend jaar een aantal bijeenkomsten met verschillende thema’s worden georganiseerd.

De financiën van de vereniging, zo werd door de kascommissie bevestigd, zijn dik in orde en vormen een solide basis voor de vereniging.

De commissie ex art. 12 lid 1c, bestaande dit jaar uit Karoly Szekeres en Ingrid de Langen, gaf aan in hun betoog, dat roeiers toch blijken te lijden aan zogenaamde ‘cognitieve dissonantie’. In 2020 zal deze commissie bestaan uit Willemien van Gurp en Ronald Kors.

Renate Klein Haneveld heeft na 2,5 jaar haar bestuursfunctie overgedragen aan Irene van Oostrum, onze nieuwe secretaris.

Daarnaast is de algemene vergadering akkoord gegaan met:

  • het financiële jaarverslag 2018
  • heeft de kascommissie het bestuur decharge verleend
  • is Marjolijn Klein Gebbink benoemd als lid van de kascommissie
  • het jaarverslag 2018 van het bestuur en de verschillende commissies.