Privacy van Daventrianen

In het kader van de Wet AVG moeten er meer zaken ‘achter slot en grendel’ om ieders privacy te beschermen. Vandaar dat er enkele pagina’s van de website voortaan achter de inlog van Mijn Daventria zijn gezet; het gaat hierbij om de pagina waarop staat wie in welke commissie zit, de verenigingsprijzen en de ereleden en leden van verdienste. Mocht je deze pagina’s zoeken op hun oude plek, dan zul je daar de verwijzing vinden naar de nieuwe plek op Mijn Daventria.

Tevens is er een cameraprotocol opgesteld voor de camerabewaking die nu geldt rondom het botenhuis. Dit cameraprotocol staat op de website onder statuten en reglementen. Eventuele reacties hierop kunnen gestuurd worden naar de
secretaris.