Verenigingswerker 2018: Karin Zwiers

Voor het bestuur is het altijd weer een afweging aan wie tijdens de Nieuwjaarsborrel de prijs voor de verenigingswerker van het jaar wordt toegekend. De prijs is bedoeld voor iemand die zich het afgelopen jaar breed heeft ingezet voor de vereniging.

Dit jaar heeft het bestuur besloten om de prijs toe te kennen aan iemand die regelmatig achter de bar heeft gestaan en nog steeds actief is in de wasservice; iemand die instructie geeft en meehelpt bij het bedrijfsroeien en in geval van nood altijd wil bijspringen om de beginnende leden het roeien te leren. Daarnaast is ze ook actief binnen de afstelcommissie en de botenwagencommissie.

De verenigingswerker 2018 is daarom Karin Zwiers.