Kort verslag algemene vergadering najaar 2018

Na het jaarlijkse diner waarin het bestuur de  commissieleden voor hun inzet voor de vereniging  bedankt, begon de algemene vergadering in aanwezigheid van 60  leden. In een ontspannen sfeer werd de agenda afgehandeld met twee persoonlijke hoogtepunten.

Hylke Crone verraste de vergadering met een bijzonder cadeau aan de vereniging. Als dank voor het warme bad dat hij al vijftig jaar bij Daventria ervaart bood hij een nieuwe dubbeltwee aan. In de komende Bellnote lezen jullie meer over de roeiloopbaan van Hylke.Tevens heeft de algemene vergadering Theo van den Broek benoemd tot Lid van Verdienste vanwege zijn grote  verdiensten voor deze vereniging.  Ook aan de benoeming van Theo besteedt de Bellnote van december aandacht.Daarnaast is de algemene vergadering akkoord gegaan met:

  • de begroting voor 2019
  • de afschaffing van het entreegeld en de verhoging van de contributie voor 2019
  • de aanschaf en verkoop van de voorgestelde boten in 2019.