Doop nieuwe vier

Op zaterdag 27 oktober wordt de nieuwe Filippi vier gedoopt die we al in april hebben besteld maar nu echt onze kant op komt. Het is een 1e klas vier voor ‘breed spectrum’ gewichtsklasse (à la de Karpe Diem) en wordt standaard op scull geriggerd; boordriggering is mogelijk. De doop is om 12.30 uur, bestaat zoals gebruikelijk uit een dooprede en een demonstratie op de hank en wordt opgeleukt met bubbels en hapjes, verzorgd door de barcommissie. Iedereen is van harte welkom! Er is tijdens de doop een vaarverbod voor alle andere boten.

De komst van deze nieuwe vier brengt een boeiend dominospelletje op gang:

  • De Karpe Diem (KD) wordt 2e klas en wordt standaard op scull geriggerd (boordriggering mogelijk);
  • In de KD worden de huidige Radboud scullriemen ingezet, die van de codering KD worden voorzien;
  • De Radboud (RB) wordt standaard op boord geriggerd (scullriggering mogelijk);
  • In de RB worden de huidige KD boordpalen ingezet, die van de codering RB zullen worden voorzien;
  • De Buitenkans wordt d.m.v. een katrolsysteem aan het plafond gehesen;
  • De nieuwe vier komt op de plaats van de Buitenkans te liggen.

Het doorschuiven van de KD, omboorden van de RB en aanpassen van de riemencodering gebeurt na de novembervieren (zondag 4 nov.). Alle veranderingen worden dan ook doorgevoerd in Ecaptain en zullen met het oog op toekomstig gebruik worden meegenomen bij het ploegenoverleg op 18 oktober.