Kort verslag van de algemene vergadering 23 maart 2018

Vrijdagavond 23 maart 2018 is de algemene vergadering door 76 leden bezocht. Zoals de agenda al aangaf stond daar o.a. op: het aanvullen van het bestuur tot 5 personen, het uitgestelde botenplan 2018, het afsluiten van het financieel jaar 2017, de uitreiking van de verenigingsprijzen 2017, een risicoanalyseverslag en het reeds aangekondigde terug treden van Martijn van Nieuwenhuijze.

De algemene vergadering ging akkoord met de benoemingen in het bestuur van Yvonne Wolf als voorzitter, de commissaris roeien Rard Metz en de commissaris materiaal Robert Duzijn. Renate Klein Haneveld blijft de secretaris en Jan Pieter van Haaps de penningmeester en vice voorzitter. Wij hebben Martijn van Nieuwenhuijze uitgezwaaid.

De jaarlijkse verenigingsprijzen 2017 zijn uitgereikt aan de volgende leden: de H.J. Ankersmitbeker  aan Menno Rakhorst; de Aanmoedigingsprijs jeugd(wedstrijd)roeien aan Diewert Mule en Izaak Nij Bijvank; de Annelies Tempelmanpet wordt dit jaar niet uitgereikt; de Wisselkroes aan Christiaan ter Veen en de  Coach prijs aan Jolt Oostra. De Brokkenboei is uitgereikt aan Hans Hummelink en Robert Duzijn.

De vergadering ging akkoord met het botenplan 2018. Wat voor nu resulteert is de aanschaf van de aangegeven boten, riemen en ergometers in 2018, en de verkoop van een aantal boten. De verkoop van de Lebuinus is gekoppeld aan de aanschaf van een tweede hands lichte gladde 4.

De penningmeester lichtte de jaarrekening toe. Het onverdeelde resultaat was uitgekomen op € 5.392. De kascommissie gaf het bestuur decharge voor het financieel bestuur in 2017. De vergadering besloot het onverdeelde resultaat aan te vullen uit de algemene reserve tot € 22.500 om hiermee een aantal, door leden verzochte, langlopende leningen eerder af te lossen.

Ronald Kors en Jan Jaap de Kroes pakken een voorstel op om te onderzoeken of de energie van zonnepanelen het gas kan gaan vervangen.

Het jaarverslag van het bestuur en de commissies werd toegelicht door de secretaris en de veiligheidscommissie gaf een toelichting op de gevaarlijke plaatsen op de IJssel. Het allergrootste deel  van deze plaatsen ligt richting Deventer en de A1, een veel kleiner deel in de richting van Olst.

De commissie ex art. 12 lid 1c, bestaande uit Amaranta Karssiens en Robert Duzijn, deed verslag over het afgelopen jaar en heeft Karoly Szekeres en Ingrid de Langen benoemd voor het verslag over het jaar 2018.
Ter afsluiting, de penningmeester merkte op dat de bar omzet laag was in 2017. Dit werd na afloop ruimschoots goed gemaakt.

Voor foto's zie het album VoorjaarsALV 2018