Uitnodiging voorjaars ALV 2018

Het bestuur nodigt alle leden uit om de voorjaars ALV bij te wonen op vrijdag 23 maart om 20.00 uur op de Roei.

De conceptagenda ziet er als volgt uit:

 • Opening
 • Mededelingen, ingekomen stukken
 • Notulen AV 24 november 2017
 • Bestuurssamenstelling
 • Botenplan 2018
 • Verenigingsprijzen 2017
 • Financieel jaarverslag 2017
 • Jaarverslagen Daventria
 • Toelichting veiligheidscommissie
 • Verslag ex art. 12 lid 1c
 • Bestuurswisseling
 • WVTTK/Rondvraag.
 • Sluiting

De stukken zullen ongeveer 10 dagen voor de ALV naar alle leden verzonden worden.