Kopijstop Bellnote 18 juni

Voor het juninummer van de Bellnote krijgen wij graag weer kopij via bell-note@daventria.com. Verhalen, oproepen, verslagen, foto's: kom maar op. En we hebben het nu zo gepland dat de Hanzetocht nog net meekan. De kopijstop is nl op zondag 18 juni om 18.00 uur. Eind van de maand komt de Bellnote dan weer uit.