Veilig roeien en sturen op de IJssel

Na het roei-ongeluk bij Huissen en het bijna-ongeluk tijdens de Snerttocht ligt veilig roeien en sturen op de IJssel nadrukkelijk onder het vergrootglas. Uiteraard met de bedoeling om ongelukken te voorkomen. In overleg met de meest betrokken commissies willen we nagaan of de roei- en stuuropleiding en -examinering nog wel voldoende zijn toegesneden op de veiligheidsrisico's die kleven aan roeien en sturen op de IJssel.

Om te beginnen zal de examencommissie samen met de mensen die de bevoegdheid hebben om de 5e handtekening te zetten, het beeld van veilig en verantwoord op de IJssel sturen aanscherpen. Daarin zullen de commissies opleidingen en veiligheid actief meedenken.

Daarnaast volgen er – na eerdere bijeenkomsten op 10 en 13 april met midweekroeiers – nog  ‘veiligheidssessies’ op:

  • zondagochtend 7 mei, rond 11 uur, en
  • zaterdagochtend 20 mei ook rond 11 uur.

Alle leden van harte welkom!