In Memoriam Derk de Jonge

In de nacht van 29 op 30 juni 2015 is ons verenigingslid Derk de Jonge overleden. Derk is vanwege zijn grote bijdrage aan de vereniging op 18 november 1994 benoemd tot lid van verdienste van R&ZV Daventria.Op maandagavond 6 juli is er gelegenheid om afscheid te nemen van Derk in Apeldoorn en dinsdagmiddag 7 juli is de begrafenis in Leusden (zie onderstaande annonce). De familie van Derk stelt de belangstelling en aanwezigheid van leden van Daventria zeer op prijs.

In de onderstaande annonce is de laatste regel per abuis is weggevallen. Die laatste regel luidt: 'Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer.' Daarnaast is het adres van de Begraafplaats Rusthof onjuist vermeld, dit moet zijn Dodeweg 31 te Leusden.Derk is al in zijn jeugd bij Daventria begonnen met roeien. Hij heeft een lange carrière op het water gekend in ploegen van uiteenlopende leeftijdsklassen, in alle mogelijke samenstellingen en in binnen- en buitenland. Met regelmaat kwam hij in Deventer terug met blik.

Derk was voor de vereniging veel meer dan alleen roeier. Hij heeft zich ingezet als coach en als bestuurder van Daventria. Hij had veel affiniteit met het materiaal: de roeiboten en de afstelling. En in het verlengde daarvan ook grote belangstelling voor de roeitechniek. Vanuit deze twee interesses heeft hij zich voor de vereniging ingezet als commissaris roeien (’88-‘91) en tien jaar later als commissaris materiaal (’98-’01). Hij was tot voor heel kort en gedurende vele jaren actief lid van de materiaalcommissie, hield statistieken bij over het botengebruik, sprak met verstand van zaken en adviseerde met gezag over aanschaf van boten. Hij kreeg de Wisselkroes voor zijn inzet voor het materiaal in 1987, in 2007 en nogmaals in 2014. Die laatste keer omdat hij met veel geduld en precisie de stellingen voor het uitgebreide botenhuis heeft getekend.

Derk was naast roeier en actief verenigingslid ook als persoon zeer verbonden met de vereniging en met talloze leden. Hoewel hij ook wel eens wat nors uit de hoek kon komen, konden veel mensen zijn eigen stijl waarderen. Bij een tweede poging bleek Derk belangstellend en toegankelijk. Een gesprek over roeien ging hij zelden uit de weg.

Het is heel droevig dat Derk niet meer deel uitmaakt van ons Daventrialeven. Aan de geschiedenis van onze vereniging heeft hij zeer bijgedragen en velen voelen zich met Derk verbonden.

Derk de Jonge is slechts 57 jaar geworden.

Namens het bestuur,
Gerbrand Naeff