Jeugd C4 Pilatus

Sinds zondag 21 december ligt -iom het bestuur- de Pilatus in de linker loods, rechts achterin onder de Tweet.

De Pilatus is een C4x+ voor kleine, lichte roeiers, en kent een maximaal gemiddeld roeiersgewicht van 55 kg. Het is een relatief korte boot voor een C4, de twee zonder Fortunato is langer.

Deze C4 hebben we, inclusief iets kortere riemen met blauwe bladen, in bruikleen gekregen van de Zwolsche, voor onbepaalde tijd. Daar heeft deze boot enkele jaar ongebruikt stilgelegen. Wanneer er geen behoefte of plek meer is neemt de ZRZV hem weer terug. Ook als de Zwolsche deze boot weer in gebruik wil, gaat-ie weer retour.

Begin januari zorgt de jeugd voor het opriggeren en een eerste proefvaart.

Voorlopig is het niet mogelijk deze boot via het afschrijfboek te reserveren. Wil je er een keer mee het water op mail dan met jeugd@daventria.com.

Het jeugdcluster